Sukuseuran hallituksen aloittama Sukukirjan tietojen päivitys etenee.

Tarkoitus on, että yritämme saada mahdollisimman paljon uutta tietoa sukulaisista vuoden 1997 jälkeen, sukukirjan päivitysosaa varten. Hallitus on hankkinut sukujutut-nimisen sukutieto-ohjelman, johon on tällä hetkellä kerätty sukukirjasta kaikkien vuoden 1900 jälkeen syntyneiden henkilöiden tiedot. Näiden sukulaisten tietoihin lisätään uudet teidän lähettämänne tiedot, joita on jo usealta sukuseuran jäseneltä tullutkin.

Koska kaikki sukukirjassa olevat henkilöt eivät ole sukuseuran jäseniä, meidän täytyy etsiä sukuseuraan kuulumattomien yhteystiedot muulla tavoin tietojen keräystä varten. Mikäli teillä on sukulaisia, jotka eivät kuulu sukuseuraan, olisimme kiitollisia, jos kertoisitte heille päivityksestä ja kehottaisitte täyttämään lomakkeen.

Kerättäviä asioita:

Sukukirjassa jo olemassaolevien sukulaisten muuttuneet tiedot vuoden 1997 jälkeen, sekä tiedot, jotka saattavat puuttua ennen vuotta 1997 julkaistuista tiedoista sukukirjassa.

- kuten Isovanhempien ja vanhempien kuolinajat,avioliitot ja -erot, lasten syntymät, sekä ennen (mikäli ne puuttuvat) että jälkeen vuoden 1997.

- lasten avioliitot, avoliitot ja -erot ja heidän lapsensa vuoden 1997 jälkeen

- noiden tietojen lisäksi toivomme valokuvia ja tietoja esim. työurista ja harrastuksista ym. samaan tapaan kuin sukukirjassa jo monen kohdalla onkin.

Lomakkeessa on kolmen sukupolven tiedot täytettävänä, koska vanhempien ja isovanhempien tiedoista voidaan päätellä mihin sukuun kukin kuuluu, varsinkin jos ette tiedä sukunne taulun numeroa.

-