Sukukirjan päivitys

Sukuseuran hallituksen aloittama Sukukirjan tietojen päivitys etenee

Sortavalan Pulli -sukukirjat I ja II sisältävät Heljä Pullin kokoamana Pulli-suvun sukupolvet Sortavalassa 1600-luvun alkupuolelta aina vuoteen 1997, jolloin suku on levittäytynyt eri puolille Suomea ja Suomen rajojen ulkopuolellekin. Uusi sukupolvi on syntynyt sukukirja II:n ilmestymisen jälkeen ja paljon muuta on ehtinyt tapahtua reilun 20 vuoden aikana. Sukuseuran hallituksen esityksestä sukukokous päätti päivittää suvun tiedot. 

Tavoite on saada mahdollisimman paljon uutta tietoa sukulaisista vuoden 1997 jälkeen sukukirjan päivitysosaa varten. Tavoitteena on myös täydentää sukutietoja sukukirjasta puuttuvin osin. Hallitus on hankkinut sukujutut-nimisen sukutieto-ohjelman, johon on tällä hetkellä kerätty sukukirjasta II kaikkien vuoden 1900 jälkeen syntyneiden henkilöiden tiedot. Näiden sukulaisten tietoihin lisätään uudet teidän lähettämänne tiedot, joita on jo usealta sukuseuran jäseneltä tullutkin.

Koska kaikki sukukirjassa olevat henkilöt eivät ole sukuseuran jäseniä, meidän täytyy etsiä sukuseuraan kuulumattomien yhteystiedot muulla tavoin tietojen keräystä varten. Mikäli teillä on sukulaisia, jotka eivät kuulu sukuseuraan, olisimme kiitollisia, jos kertoisitte heille päivityksestä ja kehottaisitte täyttämään lomakkeen.

Kerättäviä asioita

  • Sukukirjassa jo olemassa olevien sukulaisten muuttuneet tiedot vuoden 1997 jälkeen sekä tiedot, jotka saattavat puuttua ennen vuotta 1997 julkaistuista tiedoista sukukirjassa.
  • Lasten avioliitot, avoliitot ja -erot sekä heidän vuoden 1997 jälkeen syntyneet lapsensa
  • Isovanhempien ja vanhempien kuolinajat, avioliitot ja -erot, lasten syntymät, sekä ennen että jälkeen vuoden 1997.

Näiden tietojen lisäksi toivomme valokuvia ja sukukirjaa elävöittävää tietoa työurista, harrastuksista sekä muista elämänvaiheista ja tapahtumista samaan tapaan kuin sukukirjassa jo monen kohdalla onkin.

Sukutietolomakkeen lähtökohta on aina sukuun kuuluva aikuinen henkilö.  Lomakkeessa on kolmen sukupolven tiedot täytettävänä, koska vanhempien ja isovanhempien tiedoista voidaan päätellä mihin sukuun kukin kuuluu, varsinkin jos ette tiedä sukukirjassa olevaa sukunne taulun numeroa.

Kaikkiin julkaistaviin tietoihin tarvitaan myös lupa, jonka voi antaa lomakkeessa.

HUOM: Kaikkien sukulaisten, myös sukukirjassa esiintyvien elossa olevien, hyväksyminen julkaisemista varten tarvitaan.