Sukutietojen keräys

Voit lähettää tiedot alla olevalla verkkolomakkeella tai ladata tulostettavan lomakkeen ja lähettää sen postilla lomakkeesta löytyvään osoitteeseen.

Huom. Kaikilta sukulaisilta, joiden tietoja kerätään sukukirjaan, tarvitaan suostumus julkaisua varten. Lue lisää sukukirjan päivityksestä.

Tutustu sukutietojen rekisteriselosteeseen ennen tietojen lähettämistä:

Verkkolomake:

  Sukuun kuuluvan tiedot

  Puolison tiedot
  Lapset

  Julkaislupa

  Annan luvan julkaista lähettämäni tiedot sukukirjassa

  Olen kysynyt jokaiselta lomakkeessa olevalta ihmiseltä luvan tietojen julkaisuun

  Lähettäjän yhteystiedot

  Haluamasi kuvat voit lähettää osoitteella raili.voipio(at)sortavalanpullit.fi (B- ja H-sukuhaaroihin tulevat kuvat) tai marja.sillantaus(at)ramboll.fi (A-sukuhaaran kuvat)